RAZISKOVALNA POSTAJA ZRC SAZU V PETENJACIH, METOD PRIJATELJ / 2017